Pre-Press / Wedding Digital Lab

Epson Stylus Pro / Epson SureColor P

เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง สำหรับโรงพิมพ์ เวดดิ้งสตูดิโอ ดิจิตอลแล็บ

Digital Lab

Epson SureLab

เครื่องพิมพ์ขยายภาพ สำหรับดิจิตอลแล็บ หน้ากว้างตั้งแต่ 3.5 นิ้ว - 12 นิ้ว ความยาวต่อเนื่องสูงสุด 48 นิ้ว ควบคุมการทำงานด้วยซอฟท์แวร์เฉพาะของเอปสัน

Technic/CAD

Epson SureColor T-Series

เครื่องพิมพ์เอนกประสงค์ สำหรับงานเขียนแบบ ภาพแผนที่ที่เน้นความละเอียด  สื่อการเรียนการสอน เหมาะสำหรับสถาปนิก / ธุรกิจก่อสร้าง / โรงงานอุตสาหกรรม / หน่วยงานประชาสัมพันธ์