Resolution ของภาพที่เหมาะสมกับสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท


การเตรียมไฟล์งานเพื่อส่งพิมพ์ ควรตรวจสอบรายละเอียดของงานให้ครบถ้วนก่อนเพื่อความเรียบร้อย และรวดเร็ว สามารถพิมพ์งานออกมาสวยงาม คมชัด และได้สเปกตามต้องการ ความละเอียดของภาพกราฟิกหรือ Resolution ในงานสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อย ซึ่งต้องใช้ไฟล์ที่มีความละเอียดสูงทำให้ภาพไม่แตก ออกมาคมชัด


ความละเอียดของไฟล์ภาพมีหน่วยวัดเป็น dots per inch (DPI) หรือ pixels per inch (PPI) หากตัวเลขความละเอียดมาก ภาพจะมีความคมชัดมากขึ้น แต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของกล้องที่ใช้ด้วย #สิ่งพิมพ์แต่ละชนิดใช้ความละเอียดไม่เท่ากัน มีคำแนะนำดังต่อไปนี้


  • ความละเอียด 150 dpi หมายถึง มีจำนวนจุดในการพิมพ์ 150 จุดต่อตารางนิ้ว เหมาะกับงานพิมพ์เน้นตัวหนังสือมาก รูปภาพน้อย ตัวหนังสือใหญ่และเด่นชัด เหมาะกับงานใบปลิวหรือแผ่นพับ

  • ความละเอียด 300 dpi หมายถึง มีจำนวนจุดในการพิมพ์ 300 จุดต่อตารางนิ้ว เหมาะกับงานพิมพ์รูปภาพจำนวนมาก ภาพพิมพ์ที่ได้มีความคมชัด สีสวยและให้รายละเอียดมากยิ่งขึ้น ทำให้ภาพที่พิมพ์ออกมามีคุณภาพดีขึ้น เช่น โบรชัวร์สินค้า แค็ตตาล็อก โปสเตอร์ นิตยสาร แผ่นพับรายการอาหารหรือสินค้าอื่น ๆ ที่เน้นรูปภาพสวยงามและงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

  • ความละเอียด 350 dpi ขึ้นไป หมายถึง มีจำนวนจุดในการพิมพ์ 350 จุดต่อตารางนิ้ว เหมาะสำหรับการออกแบบสิ่งพิมพ์ที่ต้องการความคมชัดในการแสดงผลสูง เช่น งานนิตยสาร โปสเตอร์ขนาดใหญ่ สมุดภาพ และสิ่งพิมพ์ที่มีความคมชัดสูง การจัดเตรียมไฟล์งานที่มีจำนวนจุดในการพิมพ์ 300 จุดต่อตารางนิ้ว ได้รูปภาพที่สวยมีรายละเอียดดี เมื่อต้องการใช้งานในการพิมพ์ที่ขนาดต่างกัน สามารถเปลี่ยนค่า dpi ระดับที่เหมาะสมได้

#เกณฑ์เบื้องต้นสำหรับการพิมพ์ชิ้นงานขนาดใหญ่ มีดังนี้ 🔖 ความละเอียด 70 dpi หรือน้อยกว่า เหมาะกับชิ้นงานขนาดใหญ่กว่า 300×500 เซนติเมตร 🔖 ความละเอียด 100 dpi เหมาะกับชิ้นงานขนาด 200×300 เซนติเมตร ไม่เกิน 300×500เซนติเมตร 🔖 ความละเอียด 150 dpi เหมาะกับชิ้นงานขนาด 100×100 เซนติเมตร ไม่เกิน 200×300เซนติเมตร 🔖 ความละเอียด 300 dpi เหมาะกับชิ้นงานขนาดต่ำกว่า 100×100 เซนติเมตร

1,324 views0 comments

V MOUNT & TRIM CO.,LTD.
325 Soi Budhabucha44 Bangmod,
Thungkru Bangkok Thailand 10140

บริษัท วี เมานท์ แอนด์ ทริม จำกัด
325 ซอยพุทธบูชา 44 แยก11
ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

กทม. 10140

Email : info@vmountandtrim.com

Tel :    02 426 4984-6, 02 870 6482
Fax :   02 870 6483

Sales :  081 819 2977
          086 310 7858
          081 807 4485

Services:   084 266 0006
              088 728 4008
              089 459 5994
              084 752 2987