How to ตั้งค่าปริ้นกระดาษโฟโต้มีคำถามจากลูกค้าที่ซื้อกระดาษโฟโต้ EP Media ชนิดแผ่น ว่าควรจะตั้งค่าเครื่องปริ้นอย่างไรดี ควรใส่กระดาษแนวไหนถึงจะถูกต้อง วันนี้ vmountandtrim จะมาเผยเคล็ดลับการพิมพ์รูปแบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Photoshop ให้ทุกท่านทำตามกันแบบง่าย ๆ นะครับ โดยเครื่องปริ้นที่เราเลือกใช้ในวันนี้ คือ Epson L1800 กับ กระดาษโฟโต้ EP Media Superior Luster ขนาด 4x6 นิ้ว 235 แกรม

.

ไปดูวิธีการกันเลยครับ

อันดับแรก เปิดรูปด้วยโปรแกรม Photoshop และตรวจสอบขนาดของไฟล์รูปที่ต้องการจะพิมพ์ ว่ามีขนาดเท่าไหร่

.

ไปที่เมนู Image > Image size > ดูที่ Document Size ให้ Width = 4 นิ้ว และ Height = 6 นิ้ว และ Resolution ควรเป็น 300 Pixel/Inch

เมื่อขนาดรูปถูกต้อง ขั้นตอนต่อไปคือการสั่งพิมพ์


ไปที่เมนู File > Print.. > Printer Setup เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ต้องการใช้

จากนั้นไปกำหนดค่า Color Management ให้เลือกค่า Color Handling: เป็น Printer Manages Colors

จากนั้นเลือก Print Settings เพื่อกำหนดขนาดกระดาษ


ที่ tab Main

.

Document Size : เลือกขนาดกระดาษที่ใช้ ในที่นี้คือ 10x15 cm (4x6 in)


เลือก Borderless หากต้องการพิมพ์รูปเต็มแผ่น

Orientation : เลือกรูปแบบว่ารูปเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน ในที่นี้เลือก Portrait เพราะรูปเป็นแนวตั้ง

Paper type : เลือกชนิดกระดาษให้ตรงกับที่ใช้ ในที่นี้เลือก Epson Premium Semigloss

(ถ้าหากใช้กระดาษเป็นแบบ Glossy ก็ให้เลือก Epson Premium Glossy)

Quality : High

Color : Color


ไปที่ tab More Options

.

Color Correction : เลือก Custom

Additional Settings : เอาเครื่องหมายหน้า High Speed ออก เพื่อให้ได้รูปภาพที่คมชัดมากยิ่งขึ้น

กลับขึ้นไปเลือก Advanced (14) เพื่อปรับค่าสี


ใน Color Correction (ปรับค่าสี)

.

Color Management : เลือก PhotoEnhance

Scene Correction : เลือกรูปแบบของรูปที่ ต้องการพิมพ์ หรือจะเลือกเป็น Auto Correct ก็ได้