วิธีพื้นฐาน สำหรับการพิมพ์ภาพที่สมบูรณ์ :#ใช้ไดรเวอร์เวอร์ชันล่าสุดถ้าเป็นไปได้ ปริ้นเตอร์ของคุณควรใช้ไดรเวอร์ที่เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุด ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าไดรเวอร์ได้รับการแก้ไขมาให้เหมาะกับพรินเตอร์แล้วจริงๆ นอกจากนั้นภายในไดรเวอร์เวอร์ชันใหม่ๆ ก็มักจะแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาต่างๆ ให้ดีขึ้น เรียกว่า update firmware

11 views0 comments