วิธีพื้นฐาน สำหรับการพิมพ์ภาพที่สมบูรณ์ :#ใช้หมึกพิมพ์ภาพถ่ายพรินเตอร์บางรุ่นสามารถใช้หมึกพิมพ์ได้ทั้งชนิดธรรมดา และแบบพิมพ์ภาพภาพถ่าย ซึ่งในกรณีที่คุณต้องการพิมพ์ภาพให้ได้คุณภาพก็ควรเลือกใช้เฉพาะหมึกที่ออกแบบไว้สำหรับพิมพ์ภาพถ่ายจริงๆ และถ้าเป็นไปได้ก็ควรเลือกใช้เฉพาะหมึกพิมพ์ที่ผู้ผลิตพรินเตอร์แนะนำให้ใช้เท่านั้น

63 views0 comments