วิธีพื้นฐาน สำหรับการพิมพ์ภาพที่สมบูรณ์ : #ทำความสะอาดและปรับหัวพิมพ์ในซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ของพรินเตอร์รุ่นต่างๆ จะมี Tools สำหรับใช้บำรุงรักษาเครื่องพิมพ์เตรียมไว้ให้ผู้ใช้ใช้ด้วย ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ก็มีผลต่อคุณภาพของภาพพิมพ์ได้ด้วย โดยเฉพาะการปรับค่าระยะหัวพิมพ์ให้มีความเหมาะสม และการทำความสะอาดหัวพิมพ์ ซึ่งคุณควรใช้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การพิมพ์ของเครื่องเกิดประโยชน์มากที่สุด

187 views0 comments