วิธีพื้นฐาน สำหรับการพิมพ์ภาพที่สมบูรณ์ :#ความละเอียดในการพิมพ์เพื่อให้ภาพที่พิมพ์ได้มีคุณภาพสูงที่สุด คุณควรกำหนดให้พรินเตอร์พิมพ์ภาพด้วยความละเอียดสูงที่สุดเท่าที่พรินเตอร์จะทำได้ด้วย โดยเลือกที่หัวข้อ Best, Fine, Highest หรือกำหนดใช้ค่าความละเอียดสูงสุดที่ปริ้นเตอร์ระบุ แต่อย่างไรก็ตาม การที่คุณจะกำหนดค่าความละเอียดนี้ได้ พรินเตอร์บางรุ่นจะอ้างอิงจากชนิดของกระดาษที่ใช้ด้วย (รวมถึงขนาดของไฟล์ภาพที่จะพิพม์ด้วย ต้องเหมาะสมกับขนาดของรูปที่จะพิมพ์)

24 views0 comments