วิธีพื้นฐาน สำหรับการพิมพ์ภาพที่สมบูรณ์ :#ความละเอียดในการพิมพ์เพื่อให้ภาพที่พิมพ์ได้มีคุณภาพสูงที่สุด คุณควรกำหนดให้พรินเตอร์พิมพ์ภาพด้วยความละเอียดสูงที่สุดเท่าที่พรินเตอร์จะทำได้ด้วย โดยเลือกที่หัวข้อ Best, Fine, Highest หรือกำหนดใช้ค่าความละเอียดสูงสุดที่ปริ้นเตอร์ระบุ แต่อย่างไรก็ตาม การที่คุณจะกำหนดค่าความละเอียดนี้ได้ พรินเตอร์บางรุ่นจะอ้างอิงจากชนิดของกระดาษที่ใช้ด้วย (รวมถึงขนาดของไฟล์ภาพที่จะพิพม์ด้วย ต้องเหมาะสมกับขนาดของรูปที่จะพิมพ์)

21 views0 comments

V MOUNT & TRIM CO.,LTD.
325 Soi Budhabucha44 Bangmod,
Thungkru Bangkok Thailand 10140

บริษัท วี เมานท์ แอนด์ ทริม จำกัด
325 ซอยพุทธบูชา 44 แยก11
ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

กทม. 10140

Email : info@vmountandtrim.com

Tel :    02 426 4984-6, 02 870 6482
Fax :   02 870 6483

Sales :  081 819 2977
          086 310 7858
          081 807 4485

Services:   084 266 0006
              088 728 4008
              089 459 5994
              084 752 2987