วิธีพื้นฐาน สำหรับการพิมพ์ภาพที่สมบูรณ์ :#การเลือกใช้กระดาษแนะนำว่าควรใช้กระดาษเฉพาะของเครื่องพิมพ์ยี่ห้อที่ใช้พิมพ์เสมอ โดยเฉพาะในกรณีของกระดาษพิมพ์ภาพถ่ายชนิดต่างๆ ซึ่งคุณก็ควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวนี้ เนื่องจากกระดาษพิมพ์ภาพถ่ายของผู้ผลิตต่างถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี และมีความเข้ากันได้ดีกับหมึกที่ใช้กับพรินเตอร์นั้นๆ มากที่สุด ซึ่งนอกจากจะให้ผลที่ดีกว่าในเรื่องคุณภาพภาพที่ได้แล้ว ยังให้ผลที่ดีในเรื่องความทนทานของภาพ และการเก็บรักษาในระยะยาวด้วย

31 views0 comments