#วิธีการเลือกชื้อเครื่องพิมพ์ให้ตรงตามความต้องการและการใช้งาน> เลือกชื้อเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมกับงานพิมพ์ และการใช้งาน

> เลือกเครื่องพิมพ์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อความสะดวกในการหาชื้อตลับ หรืออะไหล่

> สอบถามเรื่องการรับประกัน เงื่อนไขการรับประกันก่อนซื้อเสมอ รวมไปถึงศูนย์บริการ

> ตรวจสอบราคาอุปกรณ์สิ้นเปลืองก่อนซื้อเครื่องเสมอ เช่น ตลับหมึก ว่ามีราคาเท่าไร และหนึ่งตลับสามารถปริ้นได้ กี่แผ่นเพื่อความคุ้มค่าในการใช้งาน

> เปรียบเทียบเครื่องพิมพ์ในรุ่นที่ราคาเท่ากันในแต่ละยี่ห้อว่ามีข้อต่างกันหรือไม่ เช่น ความเร็ว ฟังก์ชั่นต่างๆ รวมไปถึงไดร์เวอร์ของเครื่อง

21 views0 comments

Recent Posts

See All