ปริ้นรูปสวย ด้วยการเลือกกระดาษให้เหมาะสมกระดาษปริ้นรูปมีมากมาย แล้วควรเลือกกระดาษชนิดไหนมาปริ้นรูปของเราเพื่อถ่ายทอดผลงานให้ได้ดีที่สุด วันนี้เราได้หยิบจับเอาวัสดุหลัก ๆ ที่ใช้ในการพิมพ์งานมาแนะนำให้ได้รู้จักกัน

Pain Paper เนื้อกระดาษชนิดธรรมดา อย่างกระดาษถ่ายเอกสาร เนื้อกระดาษด้าน มีสีขาวหรือสีครีม เหมาะสำหรับงานพิมพ์เอกสาร แบบแปลน หรืองาน CAD


Photo Quality Ink Jet Paper กระดาษโฟโต้เคลือบผิวด้าน คุณภาพดีกว่ากระดาษ Plain Paper เนื้อกระดาษมีสีขาว ไม่มีความมันวาว เก็บรายละเอียดสีได้ดี รูปภาพคมชัด เหมาะสำหรับงานพิมพ์ภาพทั่วไปที่ต้องการรายละเอียดของรูปเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่กระดาษจะบาง ประมาณร้อยกว่าแกรม


Photo Paper Glossy กระดาษโฟโต้ผิวมัน คุณภาพทั่วไป เนื้อกระดาษสีขาว มีความมันวาวเล็กน้อย เหมาะสำหรับงานพิมพ์รูปภาพทั่วไปที่ไม่เน้นคุณภาพของรูปมาก เพราะเนื้อกระดาษสามารถเก็บรายละเอียดของสีได้น้อย ออกแนวซีด ๆ และความคมชัดของรูปน้อย


Photo Paper Ultra Glossy กระดาษโฟโต้ผิวมัน คุณภาพระดับปานกลาง เนื้อกระดาษสีขาว มีความมันวาว เก็บรายละเอียดของสีได้ดี ทำให้ได้รูปภาพที่คมชัด เหมาะสำหรับงานพิมพ์รูปที่ต้องการสื่อถึงความสดใส ภาพมีสีสัน และต้องการถ่ายทอดรายละเอียดโดยรวมของรูป อย่างภาพ Landscape เช่น วิวทะเล ภูเขา หรือภาพจากทริปท่องเที่ยว กระดาษ Photo Paper Ultra Glossy ไม่เหมาะกับรูปที่เน้นคนหรือวัตถุ หรือรูปที่มีขนาดใหญ่ เพราะเนื้อกระดาษมีการสะท้อนแสง


Photo Paper Premium Glossy กระดาษโฟโต้ผิวมัน คุณภาพสูง เนื้อกระดาษสีขาว มีความมันวาวมาก เก็บรายละเอียดของสีได้ดี สร้างสร้างผลงานให้ได้รูปภาพที่คมชัดและมีมิติ เหมาะสำหรับรูปภาพที่มีสีสันสดใส หรือต้องการสื่อถึงความสดใส อย่างภาพแนว Landscape กระดาษ Photo Paper Premium Glossy ไม่เหมาะสำหรับรูปที่ต้องการเน้นคน วัตถุ หรือรูปขนาดใหญ่ เพราะกระดาษมีการสะท้อนแสง


Photo Paper Premium Semi Glossy กระดาษโฟโต้ผิวกึ่งมันกึ่งด้าน คุณภาพสูง เนื้อกระดาษมีสีขาว มีความมันวาวน้อย ช่วยให้เก็บรายละเอียดสีได้ดีและตรงตามค่าสี ทำให้ได้รูปภาพที่คมชัด มีมิติ เหมาะสำหรับงานพิมพ์ที่ต้องการเน้นบุคคล วัตถุ หรือรูปภาพขนาดใหญ่ ที่เน้นการมองเห็นชัดเจน อย่างภาพ Portrait, รูปหน้าตรง, รูป Pre Wedding, การปริ้นปรูฟงานโฆษณา และแบบ Packaging ของโรงพิมพ์