ข้อดีของตลับหมึกแท้  • สารเคมีที่ใช้มีคุณภาพ และหมาะสมกับเครื่องปริ๊นเตอร์ของเรา

  • ตลับหมึกไม่อุดตัน ไม่รั่ว

  • สีได้คุณภาพไม่มีเพี้ยน

  • เครื่องปริ้นเตอร์ของเราจะไม่หมดประกัน

  • อายุการใช้งานทนทาน ไม่เสียบ่อย ไม่พังง่าย

  • สามารถพิมพ์ได้ปริมาณมากกว่าหมึกปลอม และได้คุณภาพเหมือนกันทุกแผ่น

6 views0 comments