ABOUT US

        บริษัท วี เมานท์ แอนด์ ทริม จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับ สื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ เครื่องเคลือบเย็น เครื่องเข้าเล่ม เครื่องตัดกระดาษและ อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึง เครื่องพิมพ์ (Printer) ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่(Large Format) ภายใต้แบรนด์ Epson อีกทั้งยังได้รับแต่งตั้งให้เป็น EPSON TRAINING & SERVICE CENTER เพื่อให้บริการด้านความรู้ในการใช้เครื่องพิมพ์ การต่อยอดหลังการพิมพ์ รวมถึงการตลาดเชิงรุก เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้นำทักษะความรู้ไปใช้ในประกอบธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

 

        ด้วยประสบการณ์มากกว่า  20 ปี ทำให้เราสามารถขยายบริการไปยังกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น กลุ่มธุรกิจศูนย์ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม, ธุรกิจดิจิตอลโฟโต้คัลเลอร์แล็บ, ธุรกิจโรงพิมพ์, ร้านกรอบรูป, หน่วยงานราชการ,โรงพยาบาล, สถาบันการศึกษาชั้นนำ, บริษัทเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไป

 

        เรายังคงเดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์เครื่องมือในการต่อ ยอดทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ มีการขยายบริการงานด้านสิ่งพิมพ์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น (One Stop Service) พร้อมทั้งพัฒนางานบริการให้ได้มาตรฐาน โดยจัดเตรียมทีมงานฝ่ายเทคนิคที่มีความชำนาญในส่วนของเครื่องพิมพ์ที่จะคอยสนับสนุนให้ธุรกิจของผู้ประกอบการเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลจากทีมงานอย่างใกล้ชิดและจริงใจ

TEAM V MOUNT 

DSC03886.JPG
คุณวรพันธุ์ ติยะรัตนาชัย

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

 

จากประสบการณ์การบริหารงานด้วยใจประกอบกับวิสัยทรรศ์ที่กว้างไกลจน
นำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าควบคู่กับเทคโนโลยีอันทันสมัยและเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการลูกค้ามานานกว่า25ปี

พี่ก้อย.jpg
คุณกมลลักษณ์ จำนงค์

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย

 

บุคคลที่วงการงานพิมพ์และดิจิตอลแล็บคุ้นเคยเป็นอย่างดี ผู้สรรค์สร้างผลิตภัณฑ์และความรู้ใหม่ๆเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้กับลูกค้าทุกท่านเสมอมา

DSC03774.JPG
คุณเพชรมงคล ศีลให้อยู่สุข

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริการ

 

ผู้มากด้วยความสามารถในด้านการบริการหลังการขายมายาวนานและจะมุ่งมั่นพัฒนางานบริการ ตลอดจนการดูแลให้เป็นที่1 สำหรับลูกค้าทุกท่านดุจญาติมิตร